The Late Ottoman Empire as a Laboratory of Social Engineering

E.J. Zürcher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-18
Aantal pagina's12
TijdschriftIl Mestiere di Storico
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit