The late winter/spring bloom and succession of diatoms during four years in Lake Maarsseveen (1).

J. Dorgelo, E. Van Donk, J.M. de Graaff Bierbrouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)938-947
TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume21
StatusGepubliceerd - 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit