The League of Nations and the Moral Recruitment of Women

M. Rodriguez García

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-128
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume57
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit