The Letter before the Spirit:the Importance of Text Editions for the Study of the Reception of Aristotle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)263-280
Aantal pagina's18
TijdschriftBulletin de Philosophie Médiévale
Volume51 (2009)
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit