The Lexicon of Proto Oceanic: the culture and environment of ancestral Oceanic society

Ross Gordon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)399 – 402
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume171
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit