The lexicons of the Papuan languages of Onin and their influences

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNUSA: Linguistic studies of languages in and around Indonesia
Volume63
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit