The Lgr5 intestinal stem cell signature: robust expression of proposed quiescent '+4' cell markers

J. Munoz, D.E. Stange, A.G. Schepers, M. van de Wetering, B.K. Koo, S. Itzkovitz, R. Volckmann, K.S. Kung, J. Koster, S. Radulescu, K. Myant, R. Versteeg, O.J. Sansom, J.H. van Es, N. Barker, A. van Oudenaarden, S. Mohammed, A.J.R. Heck, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Lgr5 intestinal stem cell signature: robust expression of proposed quiescent '+4' cell markers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences