The life-cycle of Cyprideis torosa (Crustacea, Ostracoda)

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-245
TijdschriftOecologia
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit