The life-cycle of Cyprideis torosa (Crustacea, Ostracoda)

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

97 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-245
TijdschriftOecologia
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit