The life cycle of Oncholaimus oxyuris (Nematoda) in its habitat.

N. Smol, C.H.R. Heip, M. Govaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-103
TijdschriftAnnales de la Société Royale Zoologique de Belgique
Volume110
StatusGepubliceerd - 1980
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit