The life cycle of the water snail Aplexa hypnorum

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-72
  TijdschriftBasteria
  Volume26
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit