The Lifelines Cohort Study: A rich data source for demographers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume38
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 27 jun. 2022

Citeer dit