The limits of top-down control of visual attention.

S.V.D. Stigchel, A.V. Belopolsky, J.C. Peters, J.G. Wijnen, M. Meester, J. Theeuwes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)201-212
TijdschriftActa Psychologica
Volume132
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit