The List of Notae in the Liber Glossarum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)315-362
TijdschriftThe Journal of Medieval Latin
Volume26
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit