'The Long Good-Bye: Hugo Grotius and the Justification of Dutch Expansion Overseas (1604-1645)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)386-411
Aantal pagina's25
TijdschriftHistory of European Ideas
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit