The long-lasting health effects of severe shocks during pregnancy

G. Conti, P. Ekamper, S. Poupakis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftVoxEU.org
StatusGepubliceerd - 21 feb. 2022

Citeer dit