The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective, 1000-1800

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLeiden
UitgeverijBrill
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit