The long-term consequences of relationship formation for subjective well-being

J.P.M. Soons, A.C. Liefbroer, M. Kalmijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

84 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The long-term consequences of relationship formation for subjective well-being'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences