The long-term improvement in father-child relationships after divorce: Descriptive findings from the Netherlands

F. van Spijker, M. Kalmijn, R.I.A. van Gaalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)441-451
Aantal pagina's11
TijdschriftDemographic Research
Volume46
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 mrt. 2022

Citeer dit