The Making of a Periphery: How Island Southeast Asia Became a Mass Exporter of Labor

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Plaats van productieNew York
Aantal pagina's304
ISBN van elektronische versie9780231547901
StatusGepubliceerd - 2019

Publicatie series

NaamColumbia Studies in International and Global History

Citeer dit