The making of Middle Indonesia; Middle classes in Kupang town, 1930s-1980s

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

1022 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverijBrill/KITLV Press
Aantal pagina's300
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit