The Making of Religious Heritage: Burning Churches, Fiery Emotions, Multiple Sacralities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-39
TijdschriftApproaching Religion
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2023

Citeer dit