The Making of the Iranian Working Class (in Persian)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)82-83
TijdschriftAndisheh Pooya Magazine
Nummer van het tijdschrift25
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit