The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi past

M. Laffan

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Plaats van productiePrinceton
UitgeverijPrinceton University Press
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit