The many functions of ERECTA

Martijn van Zanten, Basten Snoek, Marcel C. G. Proveniers, Anton J. M. Peeters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)214-218
TijdschriftTrends in Plant Science
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit