The many sides of diversity in DH

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

15 Downloads (Pure)

Samenvatting

Foreword in the Japanese e-newsletter on the occasion of the start of the 2022 ADHO conference in Tokyo.
Originele taal-2Engels
TijdschriftDigital Humanities Monthly
Volume131
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 17 jul. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The many sides of diversity in DH'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit