The Marcus Bakker papers, his life outside politics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-7
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift33
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit