The Marx documents on tour

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15
Aantal pagina's16
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift41
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit