The material politics of living in close proximity with our wastewaters: A case of decentralisation in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftEnvironment and Planning E: Nature and Space
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit