The Meaning of the Past: The Perception and Appreciation of History Among Dutch Genealogists

C.R. Ribbens, C. van Halen, G.J. Westerhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Meaning of the Past: The Perception and Appreciation of History Among Dutch Genealogists'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities