The Measurement of Ethnic Segregation in the Netherlands: Differences Between Administrative and Individualized Neighbourhoods

B. Sleutjes, H.A.G. de Valk (Co-auteur), J. Ooijevaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Measurement of Ethnic Segregation in the Netherlands: Differences Between Administrative and Individualized Neighbourhoods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences