The measurement of ingestion of phytoplankton by zooplankton: techniques, problems and recommendations

C. Bakker, R.D. Gulati, K. Kersting

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-4
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit