De meetlat in de wetenschap

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

25 Downloads (Pure)

Samenvatting

De publicatiedruk op wetenschappers heeft verstrekkende gevolgen en
staat al een aantal jaren ter discussie. Het probleem is nu weliswaar
doorgedrongen tot een studie naar bibliometrie maar voor de oplossing
is een steviger mentaliteitsomslag nodig dan auteur James Wilsdon
aandraagt, betoogt econoom Harry van Dalen.
Review of the book The Metric Tide. Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management, J.Wilsdon, 2016
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)29
Tijdschriftde Nederlandse Boekengids (dNBg)
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'De meetlat in de wetenschap'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit