The mechanics of bacterial cluster formation on plant leaf surfaces as revealed by bioreporter technology

R. Tecon, J.H.J. Leveau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The mechanics of bacterial cluster formation on plant leaf surfaces as revealed by bioreporter technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences