The mechanisms underlying seasonal timing of breeding - a multi-level approachusing bi-directional genomic selection on timing of egg-laying

Irene C. Verhagen

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • Visser, Marcel E., Promotor
  • Laine, Veronika, Co-promotor
Datum van toekenning08 nov. 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit