The medical peace work-project

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136-138
TijdschriftNederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit