The Meertens Tune Collections

P. van Kranenburg, M.J. de Bruin, L.P. Grijp, F. Wiering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

177 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMeertens Online Reports
Volume2014
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit