The Meertens Tune Collections: MTC-FS-INST 2.0

P. van Kranenburg, M.J. De Bruin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's15
TijdschriftMeertens Online Reports
Volume2019
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit