The Meertens Tune Collections: The Annotated Corpus (MTC-ANN) Versions 1.1 and 2.0.1

Peter van Kranenburg, B. Janssen, A. Volk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMeertens Online Reports
Volume2016
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit