The meiobenthos along a Mediterranean deep-sea transect off Calvi (Corsica) and in an adjecent canyon.

K. Soetaert, C.H.R. Heip, M. Vincx

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  62 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)227-242
  TijdschriftMarine Ecology
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit