The meiobenthos of the North Sea: density, biomass trends and distribution of copepod communities.

R. Huys, P.J.M. Herman, C.H.R. Heip, K. Soetaert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  447 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)23-44
  TijdschriftICES Journal of Marine Science
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit