The meiobenthos of the North Sea: density, biomass trends and distribution of copepod communities.

R. Huys, P.J.M. Herman, C.H.R. Heip, K. Soetaert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  454 Downloads (Pure)

  Zoekresultaten

  • Actief

   Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek