The meiobenthos of the North Sea: preliminary results of the North Sea Benthos Survey.

R. Huys, C.H.R. Heip, P. Herman, K. Soetaert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  68 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-17
  TijdschriftCouncil meeting - International Council for the Exploration of the Sea
  Volume8
  StatusGepubliceerd - 1990
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit