The Memory Landscapes of “1965” in Semarang

Martijn Eickhoff, Donny Danardono, Tjahjono Rahardjo, Hotmauli Sidabalok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)530-550
TijdschriftJournal of Genocide Research
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit