The micro-macro interplay of economic factors in late-life loneliness: Evidence from Europe and China

J. Wu, J. Zhang, T. & Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer968411
TijdschriftFrontiers in Public Health
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 13 sep. 2022

Citeer dit