The microbial control of phosphorus fluxes in marine sediments

A.K. Steenbergh

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Laanbroek, (Riks) H.J., Promotor
  • Bodelier, Paul, Promotor
  • Slomp, C.P, Promotor
Datum van toekenning03 jul 2012
Plaats van publicatieUtrecht
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-393-5794-1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit