The microbial side of soil priming effects

Paolo Di Lonardo

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • de Boer, Wietse, Promotor
  • van der Wal, Annemieke, Co-promotor
Datum van toekenning12 apr. 2019
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit