The microRNA-producing enzyme Dicer1 is essential for zebrafish development

E. Wienholds, M.J. Koudijs, F. van Eeden, E. Cuppen, R. Plasterk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

377 Citaten (Scopus)

Samenvatting

MicroRNAs (miRNAs) are produced by the Dicer1 enzyme; the role of Dicer1 in vertebrate development is unknown. Here we report target-selected inactivation of the dicer1 gene in zebrafish. We observed an initial build-up of miRNA levels, produced by maternal Dicer1, in homozygous dicer1 mutants, but miRNA accumulation stopped after a few days. This resulted in developmental arrest around day 10. These results indicate that miRNA-producing Dicer1 is essential for vertebrate development.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-218
TijdschriftNature Genetics
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The microRNA-producing enzyme Dicer1 is essential for zebrafish development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit