The migration and settlement of Carabids in the new IJsselmeerpolders

J. Haeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)33-52
  TijdschriftMiscellaneous papers/Landbouwhogeschool Wageningen
  Volume8
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit