The Missing Voice

P. Links, Reto Speck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)128-146
TijdschriftInternational Journal of Humanities and Arts Computing
Volume7
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit