The mobile epibenthic fauna of soft bottoms in the Dutch Delta (South-West Netherlands): spatial structure

O. Hamerlynck, K. Hostens, R.V. Arellano, J. Mees, P.A. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)335-343
  TijdschriftNetherlands Journal of Aquatic Ecology
  Volume27
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit